Polsko - Duńskie Leśne Przedszkole

Żłobek i Leśne Przedszkole

Historia: Żłobek Ecoludek powstał w 2009 roku na terenie Fundacji Polska Farma Ekologiczna ECOFARM w Małkowie. Ecofarma to pierwsze w Polsce gospodarstwo ekologiczne założone w 1992 roku przez Duńską Fundację Solhvervfonden.

W 2012 roku wspólnie z Duńskim Klubem Ekologicznym rozpoczęły się prace nad powstaniem pierwszego w Polsce Leśnego Przedszkola. Projekt leśnego przedszkola jest w całości wzorowany na rozwiązaniach duńskich. Placówka jest wspierana przez Duński Klub Ekologiczny SFOF w zakresie programowym, szkoleniach kadry w duńskich leśnych przedszkolach i żłobkach, rozwiązaniach ekologicznych na terenie placówki i inwestycyjnym

Polsko- Duńskie Leśne Przedszkole Ecoludek . Przedszkola duńskie nieco różnią się od naszych placówek. Charakteryzują się prostotą i skupieniem na dziecku jako „Liderze”, za którym podąża się jak za małym odkrywcą, wspiera w poznawaniu świata w naturalnych warunkach. W ten sposób działa przedszkole w Małkowie. Połączenie idei „leśnego przedszkola” czyli spędzania jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu ma zapewnić tak potrzebną dla dziecka, codzienną dawkę ruchu. Placówka posiada bardzo duży teren wokół przedszkola wyposażony w huśtawki, tunele, zjeżdżalnie, mostki, piaskownice, hałdy piachu itp. które uatrakcyjniają dzieciom różnorodną zabawę. Sąsiadujący z nami las jest prawdziwym „poligonem doświadczalnym” dla leśnych przedszkolaków. Dzieci budują, a następnie testują w nim wieże z patyków, drogi z liści, tworzą ścieżki z kamieni, ćwiczą slalom między pniakami, podglądają życie owadów i ptaków, itp. Przedszkolaki bawiąc się w tak urozmaiconym terenie i przebywając na świeżym powietrzu, czerpią wiele radości i korzyści ze stałego kontaktu z naturą. Uczą się w naturalnych warunkach lepiej oceniać ryzyko i rozwiązywać problemy. W lesie dzieci mają do dyspozycji znacznie większą powierzchnię do poruszania się niż w zamkniętych pomieszczeniach. Tym samym mogą zaspokoić swoją naturalną potrzebę aktywnej zabawy oraz dać upust swoim emocjom. Przedszkolaki mają możliwość przeżywania rytmu kolejnych pór roku oraz poznają towarzyszące temu zjawiska przyrodnicze. Postrzegając otaczający je świat za pomocą wszystkich zmysłów, uczą się całościowo i poprzez działanie dochodzą do wiedzy. Mogą doświadczać swoich fizycznych granic i je przekraczać. Codzienne obcowanie z przyrodą rozwija się u leśnych przedszkolaków pozytywny stosunek do natury oraz wpływa na wzmocnienie ich sytemu odpornościowego. Życie w Leśnym Przedszkolu przebiega w myśl zasady (zawartej w skandynawskim przysłowiu) „nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie”.

Żłobek Ecoludek Naszym głównym celem jest dostrzeganie i pielęgnowanie indywidualności każdego dziecka tak by wspierać jego rozwój w jego własnym tempie. Rozpiętość wiekowa 6 miesięcy 3 lata daje dzieciom wiele korzyści młodsze dzieci uczą się szybko od starszych koleżanek i kolegów, starsze zaś staja się wrażliwsze na potrzeby mniejszych i chętnie służą im pomocą, zmniejsza się też rywalizacja miedzy dziećmi gdyż każde z nich jest na innym etapie rozwoju. Dużą uwagę przywiązujemy do ruchu szczególnie na świeżym powietrzu wykorzystując do tego plac zabaw oraz teren Ecofarmy Kaszubskiej gdzie dzieci mogą do woli biegać i bawić się. Nasze otoczenie daje też wiele możliwości do obserwacji zwierząt, prac w gospodarstwie, roślin jak również różnego rodzaju maszyn do tego potrzebnych. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach: muzycznych, ruchowych, plastycznych. Lata praktyki pokazały też iż układanie planu pracy na każdy dzień nie zdaje rezultatu, staramy się by dzieci od małego rozróżniały pory roku i związane z tym warunki pogodowe, poznawały sezonowe warzywa i owoce . Znały obchodzone święta i związane z nimi tradycje. Chcemy by dzieci szły swoją drogą, własnym tempem same poznawały i doświadczały, odnalazły się w małej społeczności były wrażliwe na drugiego człowieka i przyrodę.Duński Klub Ekologiczny

Fundacja Polska Farma Ekologiczna "ECOFARM"